انتشار ویرایش ۱۴۰۲۱۲۱ پروگرامر

ویرایش ۱۴۰۲۱۲۱ نرم افزار پروگرامر

برای استفاده کامل از این نسخه باید
فریمور یک : ۹۹۱۰۴۸
فریمور دو : ۹۹۰۴۲۴
باشد.
** توجه : هنگام ارتقای فریمور، همه خروجی های دستگاه آزاد باشد.

-اضافه شدن میکروهای RH850 بهمراه بازکردن قفل با رابط MP07 و با آپشن ۷۷ جهت برنامه ریزی NBCM و …
-اضافه شدن میکروهای STM8 با پروتکل SWIM با آپشن ۷۷ جهت برنامه ریزی BCM LZNF و…

 • اضافه شدن دانلود های جدید EZU و قابلیت دانلود برای تبدیل ایسیو
  -اضافه شدن LBCM و BCM ساینا و اذین
  -اضافه شدن جیتک امپرهای جدید با میکروی R5F10xxx
  -اضافه شدن فرمول های جدید به تاکو
  -اضافه شدن کاتگ ایسیو EZAM SB16 با میکروی ST10F275
  -رفع برخی مشکلات

 • MSEG 7PROG Version 1402121
 • -اضافه شدن میکروهای RH850 بهمراه بازکردن قفل با رابط MP07 و با آپشن ۷۷ جهت برنامه ریزی NBCM و …
 • -اضافه شدن میکروهای STM8 با پروتکل SWIM با آپشن ۷۷ جهت برنامه ریزی BCM LZNF و…
 • – اضافه شدن دانلود های جدید EZU و قابلیت دانلود برای تبدیل ایسیو
 • -اضافه شدن LBCM و BCM ساینا و اذین
 • -اضافه شدن جیتک امپرهای جدید با میکروی R5F10xxx
 • -اضافه شدن فرمول های جدید به تاکو
 • -اضافه شدن کاتگ ایسیو EZAM SB16 با میکروی ST10F275
 • -رفع برخی مشکلات
 • MSEG 7PROG Version 1402040
 • -اضافه شدن دانلود و جیتگ ایسیو بوش ME7.9.7 چینی بدون فلش و با فلش ۲۹F800
 • – اضافه شدن و بازبینی فایل های بوش چینی ME7.xx
 • -اضافه شدن خواندن و نوشتن ایپرام جهت اصلاح کیلومتر و نمایش کدکلید – ایسیو های بوش ۷۴۹- ۷۴۴- ۷۴۵ از OBD
 • -اضافه شدن خواندن و نوشتن فلش ایسیو بوش ۷۴۴ و ۷۴۵ بدون شناسایی (غیرکارخانه ای) به P1+P2+A79
 • -نمایش کدسوییچ بوش سایپا از OBD
 • -اضافه شدن فایل های جدید ایسیو های ایزیو – زیمنس و …
 • MSEG 7PROG Version 1402030
 • -اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی ME17 چینی و S2 در بخش GPT
 • -اضافه شدن خواندن و نوشتن ایپرام و نمایش کدکلید ایسیو های بوش ۷۴۹- ۷۴۴- ۷۴۵ – ۱۷۹۷۱  از OBD
 • -اضافه شدن خواندن و نوشتن فلش ایسیو بوش ۷۴۴ و ۷۴۵ بدون شناسایی (غیرکارخانه ای) به P1+P2+A79
 • -نمایش کدسوییچ بوش سایپا از OBD
 • -اضافه شدن فایل های جدید ایسیو های ایزیو – زیمنس و …
 • MSEG 7PROG Version 1401042
 • اضافه شدن خواندن ایسیو AECS و فیکس چکسام (تست)
 • اضافه شدن قابلیت اسکریپت نویسی
 • اضافه شدن حذف کدهای خطا بوش زیمنس ایزیو و …
 • اضافه شدن خواندن و دانلود و جیتک ایسیو ME17_S2
 • اضافه شدن خواندن و دانلود و جیتک ایسیو KESENS
 • اضافه شدن خواندن و دانلود ایسیو MT05 موتور سیکلت با OBD
 • اضافه شدن دانلود و شناسایی ایزیو سایپا
 • اضافه شدن دانلود و خواندن اوبیدی و جیتک ME17 چینی قاب پلاستیکی
 • اضافه شدن فرمول و اسکریپت های جدید به Dump Info از جمله BCM و ایسیو شاهین
 • ارائه نسخه نهایی برنامه آپدیتر جدید و اضافه شدن نمایش ورژن درایور و لایبری USB در اطلاعات دستگاه
 • اصلاح خطاهای گزارش شده از نسخه های قبلی
 • MSEG 7PROG Version 991017
 • اضافه شدن دانلود ایسیو AECS ایرانخودرو
 • اضافه شدن چکسام ایسیو EZU
 • بهینه شدن KTAG
 • MSEG 7PROG Version 991014
 • اضافه شدن دانلود ایسیو EZU ایرانخودرو ( ۴ مدل)
 • اضافه شدن خواندن و برداشتن قفل میکروهای ایسیو ME7 چینی در یک مرحله روی میز
 • اضافه شدن ایسیو EMS3134 خواندن و برنامه ریزی کالیبراسیون از طریق
 • اضافه شدن دانلود های جدید ایسیو ماو ایرانخودرو
 • MSEG 7PROG Version 990707
 • اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی و چکسام ایسیو MT20U2 مدل دوم
 • اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی و چکسام ایسیو MT20 با میکرو ۹S12DG128
 • بهینه شدن هشدار عدم اتصال ۱۲ ولت
 • MSEG 7PROG Version 990612
 • اضافه شدن شناسایی ایسیوهای بوش و … (ایران و چینی)
 • اضافه شدن خواندن و دانلود ایسیو J35
 • اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی و شناسایی و چکسام ایسیو MT20U2 چین
 • بهبود عملکرد BSM GPT
 • بهبود عملکرد دانلود زیمنس GSL
 • اصلاح برخی موارد Bim_to_Bin
 • MSEG 7PROG Version 990402
 • اضافه شدن قابلیت خواندن و برنامه ریزی ایسیوهای بوش با میکروی تریکور بدون باز کردن قاب ایسیو بروش BSM GPT از جمله ME17.9.71
 • اضافه شدن قابلیت ورود مپ از خروجی وینولز به بخش ریمپ
 • MSEG 7PROG Version 990206
 • اضافه شدن قابلیت های جستجو و ساخت جدول در بخش ریمپ
 • اضافه شدن جیتک و دامپ BCM کروز ۴سوکت تک نود
 • اضافه شدن دامپ ها و ریمپ ایسیو های چینی Delphi, Bosch
 • اضافه شدن فرمول SC66 و امپر ۹۳C86-Deck
 • اضافه شدن نقشه کلی جیتگ میکروی های SPC56xxxx
 • اضافه شدن جیتک ایسیو Delphi MT22.3 با میکروی SPC56x
 • اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی ایسیو مگان S3000 با OBD
 • اضافه شدن برنامه ریزی ایسیو زیمنس بدون فلش (۹مدل) CCX48
 • اضافه شدن ریمپ ایسیو های CCX48 NoFlash
 • اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی ایسیو MT22, MT20U2 با OBD
 • اضافه شدن جیتگ ایسیو MT22U, MT20U2
 • اضافه شدن فلش AM29F010B با ادابتر PLCC32
 • اضافه شدن چکسام ایسیوهای چینی در برنامه ریزی OBD
 • اضافه شدن چکسام ایسیوهای کیا هیوندا در برنامه ریزی OBD
 • اضافه شدن چکسام ایسیو L90 و مگان در برنامه ریزی OBD
 • اضافه شدن جیتگ ایسیو مگنتی مارلی ۹GC X22 با میکروهای SPC56x
 • اضافه شدن خواندن فلش و ایپرام ایسیو ME17.9.71 با OBD
 • اضافه شدن امکان کپی و ذخیره پسورد از دامپ ME17.9.71
 • اصلاح تاکو و اضافه شدن قابلیت جستجو
 • اصلاحات بخش ریمپ و افزایش مپ های ایرانخودرو و سایپا
 • اصلاح خواندن ایسیو MT22.1 با OBD
 • اصلاح خواندن و برنامه ریزی ایسیو های NoFlash زیمنس
 • برطرف شدن ایرادات گزارش شده و …
 • English
 • ۱۴۰۲۱۲۱
 • Added RH850 + UnSecure Lock Programing (R7F701xxx) Auto
 • Added STM8 Swim Programing
 • Added EZAM SB16 KTAG
 • Added New Files EZU
 • Add New Files of LBCM Saina/Azin/IK
 • Added New Scripts
 • ———————–
 • ۱۴۰۲۰۴۰
 • Added China ME7.9.7 With 29F800 by OBD
 • Added China ME7.9.7 Without Flash by OBD
 • Fixed Some Bugs
 • ———————–
 • ۱۴۰۲۰۳۳
 • Added Read/Write EEP/FFlash ME7.4.5 by OBD
 • Added Read/Write EEP/FFlash ME7.4.4 by OBD
 • Added Read/Write EEP/FFlash M7.4.4 Pars by OBD
 • Added Read/Write EEP ME7.4.9 by OBD
 • Added Read KeyCode M7411/M797 Saipa by OBD
 • Added Read EEP+KeyCode ME17.9.71 by OBD
 • Added Read EEP+KeyCode MAW by OBD
 • ———————–
 • ۱۴۰۱۰۹۰
 • Added Bosch Access-Code Show from EEP
 • Added China ME17_S2 GPT-Bench
 • ———————–
 • ۱۴۰۱۰۴۲
 • Added RD/CS AECS OBD
 • Added EasyU2.5 Saipa Downloading
 • Fixed Some Bugs(AutoCS + Firm_991040)
 • ———————–
 • ۱۴۰۱۰۳۱
 • Added RD/WR Kesens OBD+Jtag
 • Added RD/WR ME17_S2 OBD+Jtag
 • Added RD/WR ME17 Pelastiki OBD+Jtag
 • Added RD/WR Motor MT05.x OBD
 • Added WR Old EasyU(Saipa) OBD
 • Added Script ability
 • Added DTC Remover for ECUs(Siemens,EasyU,Bosch,…)
 • Added New Formuls for Shahin(ECU+iBCM)
 • Added Auto Updater
 • ———————–
 • ۹۹۱۰۱۷
 • Added AECS Ecu
 • Added EZU Checksum
 • Fixed KTAG
 • ———————–
 • ۹۹۰۷۰۷
 • Added Dwn EZU
 • Added New MAW files
 • Added Auto Unlock+Read China ME7
 • Added EMS3134 Sandro/L90-Bifuel
 • ———————–
 • ۹۹۰۷۰۷
 • Added RD/WR/CS China MT20U2 Type2
 • Added RD/WR/CS China MT20(9S12DT128)
 • ———————–
 • ۹۹۰۶۱۲
 • Added OBD ECU Auto-Detection
 • Added RD/WR/CS MT20U2
 • Added RD/WR Valeo J35
 • Improve BSM GPT module
 • Fixed Some bugs
 • ———————–
 • ۹۹۰۴۰۲
 • Added RD/WR Bosch ECU TC17xx on bench (BSM GPT for TC17xx)
 • Added import winols expored maps
 • ———————–
 • ۹۹۰۲۰۶
 • Added New Maps, Search & Create Maps in Remap-tool
 • Added Dump CBM LC 4Socket
 • Added SPC56x Jtag Delphi MT22.3 & M.Marelli 9GC & All SPC56xxx
 • Added New Formul SC66,Deck,Ipaco, etc
 • Added New dump of China Cars(Bosch, Delphi)
 • Added Renault S3000 OBD R/W Calibr area
 • Added CCX48 OBD Calibr, Dump, remap
 • Added Delphi MT20U2,MT22U OBD & JTag R/W/CS
 • Added AM29F010B PLCC32 Adapter R/W
 • Added CheckSum for China Cars(Bosch,Delphi)
 • Added CheckSum for Kia Cars(Delphi)
 • Added ME17.9.71 Read Flash & EEP byOBD, Extract & Copy Pass from dump
 • Fixed Some bugs reported
 • ———————–
 • ۹۸۰۶۱۰
 • Added Ecu MAW New and Remaped Files
 • Added FAM EcoMux Jtag
 • Added 9S12XDx Series
 • Added 9S21G/GA/GN Series
 • Fixed some bugs on BDM
 • ———————–
 • ۹۸۰۵۱۵
 • Added ME17 Pars to Remap and Dump
 • Added China Bosch ME7.x Files to DumpFolder
 • Remove Token from some Funcs
 • ———————–
 • ۹۸۰۵۱۲
 • Added Checksum Winols ME17 file for OBDII
 • Added MT38(CAN/KLine) Full R/W via Pinout
 • Added Bosch ME7.x Hours in DI
 • Added Haima ME17 Password
 • Fixed 9S12HZxxx R/W
 • ———————–
 • ۹۸۰۵۱۰
 • Added Saipa LZNF Throttle Fix
 • Added ME17 Bifuel Calc and Dumps
 • Fixed DumpInfo(Tacho)
 • Fixed 9S12 Speed
 • Fixed some bugs
 • ———————–
 • ۹۸۰۵۰۰
 • Added P206 BSI OBD Read EEP/Write EEP/Download Flash
 • Added China Delphi MT80 ECU Read/Write OBD
 • Added L90 Petrol EMS3132/Sirius32 Read/Write OBD(Under Develop)
 • Added Renault Capture Repair KM by BDM (With 9-Token)
 • Added New Dumps in SSAT,Siemens
 • Added EOBD-Flasher Soft
 • Fixed some bugs on 9S12 BDM
 • ———————–
 • ۹۸۰۴۲۰
 • Final Fix for Tricore ME17
 • Added Auto CheckSum after remap
 • Added rotation in remap 3D Show
 • ———————–
 • ۹۸۰۴۱۰
 • Added All MT38 BSL mode
 • ———————–
 • ۹۸۰۴۰۴
 • Added Kia/Hyundai Delphi (MT86/MT38 KLine-CAN)
 • Added Kia/Hyundai SIM2K (341/140/141/240/241/242/245)
 • Added China Delphi (MT22.1/MT22.5)
 • Added China Bosch (ME7/ME7.8/ME7.8.8/ME17/ME17.8

آپدیت نرم افزار جیتک اسموک

اضافه شدن پاک کردن سابقه تصادف بطور خودکار برای ایربگ های سری R5F617xx در نرم افزار SMOK Multiprog

جهت دریافت نرم افزار از بخش دانلود اقدام کنید

Honda:
77960-SJA-A50-M2
77960-SJA-L040-M2
77960-STX-A20-M1
77960-STX-A211-M1
77960-STX-A311-M1
77960-STX-A420-M1
77960-SZA-A111-M1
77960-SZA-A120-M1
77960-SZA-X111-M1
77960-SZA-X120-M1
77960-SZN-A011-M1
77960-SZN-A210-M1
77960-SZT-A011-M2
77960-SZT-E811-M2
77960-SZT-G811-M2
77960-SZT-H820-M2
77960-SZT-J411-M2
77960-SZT-J820-M2
77960-SZT-L010-M2
77960-SZT-L020-M2
77960-SZT-L030-M2
77960-SZT-L110-M2
77960-T4G-J411-M2
77960-T4G-J611-M2
77960-T4G-J811-M2
77960-T4G-J911-M2
77960-T4G-N810-M2
77960-T6A-P110-M2
77960-T7A-H610-M2
77960-T7A-J811-M2
77960-T7A-J820-M2
77960-T7S-A212-M2
77960-T7S-G111-M2
77960-T7S-M410-M2
77960-T7S-M610-M2
77960-T7S-N810-M2
77960-T7S-W810-M2
77960-T7S-X410-M2
77960-T9P-J910-M2
77960-TDE-J811-M2
77960-TG7-A020-M2
77960-TM8-A031-M2
77960-TM8-D010-M2
77960-TM8-E820-M2
77960-TM8-G820-M2
77960-TM8-J420-M2
77960-TP6-A111-M2
77960-TP6-A120-M2
77960-TP6-A211-M2
77960-TP6-X011-M2
77960-TP6-X020-M1
77960-TR0-L012-M2
77960-TR0-M012-M2
77960-TR0-S011-M2
77960-TR0-S811-M2
77960-TR0-W011-M2
77960-TR0-Y612-M2
77960-TR2-B821-M2
77960-TRO-L012-M2
77960-TS7-Q810-M2
77960-TT4-B810-M2
77960-TY0-J411-M2
77960-TYO-N810-M2

Subaru:
38910-84ME
98221AJ030
98221AJ050
98221AJ06A
98221AJ07A
98221AJ08A
98221AJ09A
98221AJ110
98221AJ130
98221AJ140
98221AJ15B
98221AJ16A
98221AJ16B
98221AJ200
98221AJ210
98221CA000
98221CA010
98221CA030
98221CA040
98221CA070
98221CA090
98221CA100
98221CA110
98221CA120
98221FG100
98221FG110
98221FG130
98221FG270
98221FJ010
98221FJ030
98221FJ050
98221FJ140
98221FJ160
98221FJ190
98221FJ240
98221FJ241
98221FJ270
98221FJ290
98221FJ291
98221FJ320
98221FJ350
98221FJ360
98221FJ370
98221FJ390
98221FJ420
98221FJ440
98221FJ450
98221FJ470
98221FJ490
98221FJ500
98221SC070
98221SC080
98221SC090
98221SC100
98221SG001
98221SG040
98221SG050
98221SG060
98221SG090
98221SG120
98221SG130
98221SG160
98221SG230
98221SG250
98221VA030
98221VA040
98221VA060
98221VA080

suzuki:
38910-54M2
38910-82K6
98821-CA100

Toyota Lexus:
8910-0K470
89170-02B70
89170-02C30
89170-02D80
89170-02E10
89170-02E70
89170-02E80
89170-06380
89170-06380A
89170-06390
89170-06400
89170-06411
89170-06420
89170-06430
89170-06480
89170-06490
89170-06500
89170-06561
89170-06590
89170-06680
89170-06720
89170-06730
89170-06770
89170-06780
89170-08090
89170-08120
89170-08140
89170-08150
89170-0D300
89170-0D320
89170-0D340
89170-0D520
89170-0D540
89170-0D590
89170-0D730
89170-0D750
89170-0D760
89170-0D770
89170-0DA00
89170-0DA30
89170-0E060
89170-0E070
89170-0E110
89170-0E111
89170-0E120
89170-0E140
89170-0E141
89170-0E150
89170-0E170
89170-0E180
89170-0E191
89170-0E200
89170-0K400
89170-0K410
89170-0K420
89170-0K430
89170-0K600
89170-0K610
89170-0K710
89170-0K760
89170-0K860
89170-0KA60
89170-0KA80
89170-0KB20
89170-0KB30
89170-0KB50
89170-0KB60
89170-0KB80
89170-0KB90
89170-0KC00
89170-0KC20
89170-0R070
89170-0R100
89170-0R140
89170-0R180
89170-0R190
89170-0R191
89170-0T020
89170-0T030
89170-0T070
89170-10070
89170-12660
89170-12670
89170-12730
89170-12740
89170-12790
89170-12810
89170-12840
89170-12A20
89170-12C70
89170-12C90
89170-12D00
89170-12D10
89170-12D50
89170-12D60
89170-21110
89170-21150
89170-21160
89170-21180
89170-24130
89170-24170
89170-24180
89170-26400
89170-26420
89170-30A60
89170-30A80
89170-30A90
89170-30B20
89170-30B30
89170-30B60
89170-30D70
89170-30F30
89170-33570
89170-33571
89170-33620
89170-33660
89170-33670
89170-33860
89170-33A00
89170-33A40
89170-33A60
89170-35240
89170-35241
89170-35250
89170-35251
89170-35310
89170-35400
89170-35450
89170-35470
89170-35480
89170-35520
89170-42270
89170-42271
89170-42280
89170-42400
89170-42420
89170-42430
89170-42480
89170-42670
89170-42750
89170-42760
89170-42780
89170-42790
89170-42820
89170-42830
89170-47080
89170-47081
89170-47090
89170-47091
89170-47100
89170-47101
89170-47110
89170-47111
89170-47180
89170-47190
89170-47200
89170-47220
89170-47280
89170-47300
89170-47310
89170-47370
89170-47520
89170-47530
89170-47540
89170-47560
89170-47590
89170-47600
89170-47610
89170-47670
89170-48450
89170-48460
89170-48470
89170-48510
89170-48540
89170-48580
89170-48590
89170-48830
89170-48840
89170-48870
89170-48A50
89170-52A10
89170-52B80
89170-52E70
89170-52F30
89170-52F40
89170-52G40
89170-52G41
89170-52G42
89170-52G51
89170-52J30
89170-52J40
89170-52J70
89170-52K00
89170-52K10
89170-52K20
89170-52K80
89170-52L00
89170-52L20
89170-52N80
89170-53300
89170-53330
89170-53360
89170-53370
89170-53371
89170-53390
89170-53410
89170-53430
89170-53470
89170-53480
89170-53580
89170-53590
89170-58120
89170-60380
89170-60450
89170-60451
89170-60460
89170-60461
89170-60480
89170-60481
89170-60491
89170-60540
89170-60560
89170-60590
89170-60630
89170-60631
89170-60641
89170-60650
89170-60700
89170-60720
89170-60740
89170-60750
89170-60760
89170-60790
89170-60800
89170-60810
89170-60820
89170-60A30
89170-60A60
89170-60B00
89170-60B20
89170-60B40
89170-60B90
89170-60C50
89170-60D20
89170-68060
89170-72050
89170-74080
89170-74100
89170-74130
89170-74140
89170-75060
89170-76010
89170-76020
89170-76030
89170-76060
89170-76150
89170-76170
89170-76210
89170-76220
89170-78010
89170-78020
89170-78040
89170-F4130

انتشار ویرایش ۳٫۲٫۳٫۸ UHDS

:Renault

Renault VIN programming
Reanult Twingo III, Smart 453 2014-AMBER Read/Write Flash, Read/Write KM, Block Synchro KM
Renault Scenic II 2003- OBD Read/Write KM, Read/Write EEprom
Renault Master 2015 (MB96F6xx –no External EEPROM) DashBoard OBD Read/Write Km,Read/Write EEprom
EDC16 Espace/Trafic Read/Write KM, Erase Data, Change VIN, Write Inject
EDC16 Scenic/Megane Read/Write KM, Erase Data, Change VIN, Write Inject
Reanult Modus OBD Read/Write Km
EDC17 Trafic Read/Write KM
EDC17 Master Read/Write KM
Espace 1998-2002 UCH HC08 Read/Write KM, Read/Write EE
Renault Megane II 93c56 Read/Write KM, Read/Write EE
Renault Clio III 24c04 Read/Write KM, Read/Write EE
Renault Megane II 93c66 Read/Write KM, Read/Write EE
Renault Megane II 24c04 Read/Write KM, Read/Write EE
Renault Megane III Jonson Control Read/Write KM, Read/Write EE, Read/Write Flash
Renault Trafic III 93c76 Read/Write KM, Read/Write EE
Kango III 93c76 Read/Write KM, Read/Write EE
Reanult Master III 93c76 Read/Write KM, Read/Write EE
Renault Fluence 95160 Read/Write KM, Read/Write EE
Reanult Kaleos 95160 Read/Write KM, Read/Write EE
Renault Laguna II HC12 Write KM
Renault Laguna III Read/Write KM, Read/Write EE, Read/Write Flash
Renault Megane III VDO Read/Write KM, Read/Write EE, Read/Write Flash

Renault Clio4 + (blockade ABS) : Read/Write KM , Read/Write EEprom Read/Write Flash
Trafic 2015-2017 Dash +(blockade ABS) : Read/Write KM ,Read/Write EEprom Read/Write Flash
Renault Fluence 2017 ABS Read/Write KM, Read/Write EE, Read/Write Flash
Renault Capture + (blockade ABS) : Read/Write KM , Read/Write EEprom Read/Write Flash

:ABS functions

Renault Laguna ABS(blockade ABS by OBD)
Renault Megane ABS(blockade ABS by OBD)
Renault Fluence ABS(blockade ABS by OBD)

:Dump Tool calculator KM support ECU

Renault Master EDC17 C11 v1,2 Calculate orginal KM, Write new KM
Renault Master EDC17 C42 V1,2 Calculate orginal KM, Write new KM
Renault Trafic EDC17 C11 Calculate orginal KM, Write new KM
ABS Trafic 2015 Calculate orginal KM, Write new KM
ABS Espace Calculate orginal KM, Write new KM

:DACIA

Dacia 06/2014 OBD MB96F6A6 (without external memory) Read/Write Flash, Read/Write KM, Blocking Dash-ABS
Dacia Dokker 2013-2015 Read/Write KM
Dacia Duster 2013-2015 Read/Write KM
Dacia Lodgy 2013-2015 Read/Write KM
Dacia Logan 2013-2015 Read/Write KM
Dacia Sandero 2013-2015 Read/Write KM
Dacia ABS 062013-2015

انتشار ویرایش 3.2.3.8 UHDS

:Renault

Renault VIN programming
Reanult Twingo III, Smart 453 2014-AMBER Read/Write Flash, Read/Write KM, Block Synchro KM
Renault Scenic II 2003- OBD Read/Write KM, Read/Write EEprom
Renault Master 2015 (MB96F6xx –no External EEPROM) DashBoard OBD Read/Write Km,Read/Write EEprom
EDC16 Espace/Trafic Read/Write KM, Erase Data, Change VIN, Write Inject
EDC16 Scenic/Megane Read/Write KM, Erase Data, Change VIN, Write Inject
Reanult Modus OBD Read/Write Km
EDC17 Trafic Read/Write KM
EDC17 Master Read/Write KM
Espace 1998-2002 UCH HC08 Read/Write KM, Read/Write EE
Renault Megane II 93c56 Read/Write KM, Read/Write EE
Renault Clio III 24c04 Read/Write KM, Read/Write EE
Renault Megane II 93c66 Read/Write KM, Read/Write EE
Renault Megane II 24c04 Read/Write KM, Read/Write EE
Renault Megane III Jonson Control Read/Write KM, Read/Write EE, Read/Write Flash
Renault Trafic III 93c76 Read/Write KM, Read/Write EE
Kango III 93c76 Read/Write KM, Read/Write EE
Reanult Master III 93c76 Read/Write KM, Read/Write EE
Renault Fluence 95160 Read/Write KM, Read/Write EE
Reanult Kaleos 95160 Read/Write KM, Read/Write EE
Renault Laguna II HC12 Write KM
Renault Laguna III Read/Write KM, Read/Write EE, Read/Write Flash
Renault Megane III VDO Read/Write KM, Read/Write EE, Read/Write Flash

Renault Clio4 + (blockade ABS) : Read/Write KM , Read/Write EEprom Read/Write Flash
Trafic 2015-2017 Dash +(blockade ABS) : Read/Write KM ,Read/Write EEprom Read/Write Flash
Renault Fluence 2017 ABS Read/Write KM, Read/Write EE, Read/Write Flash
Renault Capture + (blockade ABS) : Read/Write KM , Read/Write EEprom Read/Write Flash

:ABS functions

Renault Laguna ABS(blockade ABS by OBD)
Renault Megane ABS(blockade ABS by OBD)
Renault Fluence ABS(blockade ABS by OBD)

:Dump Tool calculator KM support ECU

Renault Master EDC17 C11 v1,2 Calculate orginal KM, Write new KM
Renault Master EDC17 C42 V1,2 Calculate orginal KM, Write new KM
Renault Trafic EDC17 C11 Calculate orginal KM, Write new KM
ABS Trafic 2015 Calculate orginal KM, Write new KM
ABS Espace Calculate orginal KM, Write new KM

:DACIA

Dacia 06/2014 OBD MB96F6A6 (without external memory) Read/Write Flash, Read/Write KM, Blocking Dash-ABS
Dacia Dokker 2013-2015 Read/Write KM
Dacia Duster 2013-2015 Read/Write KM
Dacia Lodgy 2013-2015 Read/Write KM
Dacia Logan 2013-2015 Read/Write KM
Dacia Sandero 2013-2015 Read/Write KM
Dacia ABS 062013-2015

آموزش بازیابی ECU های SSAT بدون فلش خارجی

در این آموزش شما با نحوه تبدیل ای سی یو های SSAT پراید و ایرانخودرو

که حافظه خارجی (29F400) ندارند آشنا می شوید

لزوم این کار : بازیابی و احیای ECU های SSAT که در اثر دانلود اشتباه و … قابل استفاده نمی باشند

و در نهایت نتیجه دقیقا مشابه زمانی خواهد بود که ECU دارای فلش باشد

 

بهتر است قبل از باز کردن ecu کد سوییچ را با دیاگ بخوانید و یادداشت کنید
(در صورتیکه ecu چراغ چک هم نداشته باشد اکثر دستگاهها کد سوییچ را می خواند)
بعد از آن ecu را باز کرده و مراحل را طبق آموزش انجام دهید
در آخر هم فقط تعریف ایسیو را انجام دهید (با دستگاه دیاگ از منوی تعریف کلید ssat)
بعد از آن میتوانید جهت عملیات بعدی ؛ ایسیو را فلش دار در نظر بگیرید
قطعات نصب شده روی ایسیو من بعد میبایست بروی ECU باشند.

 

دانلود آموزش

 

انتشار ویرایش ۱۴۰۲۰۴۰ نرم افزار پروگرامر

MSEG 7PROG Version 1402040
-اضافه شدن دانلود و جیتگ ایسیو بوش ME7.9.7 چینی بدون فلش و با فلش ۲۹F800
– اضافه شدن و بازبینی فایل های بوش چینی ME7.xx
– اصلاح برخی موارد

MSEG 7PROG Version 1402033
-اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی ME17 چینی و S2 در بخش GPT
-اضافه شدن خواندن و نوشتن ایپرام و نمایش کدکلید ایسیو های بوش ۷۴۹- ۷۴۴- ۷۴۵ – ۱۷۹۷۱  از OBD
-اضافه شدن خواندن و نوشتن فلش ایسیو بوش ۷۴۴ و ۷۴۵ بدون شناسایی (غیرکارخانه ای) به P1+P2+A79
-نمایش کدسوییچ بوش سایپا از OBD
-اضافه شدن فایل های جدید ایسیو های ایزیو – زیمنس و …

MSEG 7PROG Version 1401042
اضافه شدن خواندن ایسیو AECS و فیکس چکسام (تست)
اضافه شدن قابلیت اسکریپت نویسی
اضافه شدن حذف کدهای خطا بوش زیمنس ایزیو و …
اضافه شدن خواندن و دانلود و جیتک ایسیو ME17_S2
اضافه شدن خواندن و دانلود و جیتک ایسیو KESENS
اضافه شدن خواندن و دانلود ایسیو MT05 موتور سیکلت با OBD
اضافه شدن دانلود و شناسایی ایزیو سایپا
اضافه شدن دانلود و خواندن اوبیدی و جیتک ME17 چینی قاب پلاستیکی
اضافه شدن فرمول و اسکریپت های جدید به Dump Info از جمله BCM و ایسیو شاهین
ارائه نسخه نهایی برنامه آپدیتر جدید و اضافه شدن نمایش ورژن درایور و لایبری USB در اطلاعات دستگاه
اصلاح خطاهای گزارش شده از نسخه های قبلی

برای دریافت از بخش دانلود اقدام کنید.

انتشار ویرایش ۹۹۱۰۱۷ نرم افزار پروگرامر

اضافه شدن دانلود ایسیو AECS ایرانخودرو
اضافه شدن چکسام ایسیو EZU
بهینه شدن KTAG

برای استفاده کامل از این نسخه باید فریمور اینترفیس را ارتقا دهید.
فریمور یگ : ۹۹۱۰۱۲
فریمور دو : ۹۹۰۴۲۰
توجه : هنگام ارتقای فریمور، همه خروجی های دستگاه آزاد باشد.

جهت دانلود از بخش دانلود اقدام کنید.

انتشار ویرایش ۹۹۱۰۱۴ نرم افزار پروگرامر

اضافه شدن دانلود ایسیو EZU ایرانخودرو ( ۴ مدل)
اضافه شدن خواندن و برداشتن قفل میکروهای ایسیو ME7 چینی در یک مرحله روی میز
اضافه شدن ایسیو EMS3134 خواندن و برنامه ریزی کالیبراسیون از طریق OBD
اضافه شدن دانلود های جدید ایسیو ماو ایرانخودرو
اصلاح چکسام والئو و ….

برای استفاده کامل از این نسخه باید فریمور اینترفیس را ارتقا دهید.
فریمور یگ : ۹۹۱۰۱۲
فریمور دو : ۹۹۰۴۲۰
توجه : هنگام ارتقای فریمور، همه خروجی های دستگاه آزاد باشد.

جهت دانلود از بخش دانلود اقدام کنید.

آمار بازدید ها

انتشار ویرایش ۹۹۰۷۰۷ نرم افزار پروگرامر

اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی و شناسایی و چکسام ایسیو MT20U2 با میکروی ۹S12KG256 مدل دوم چینی
اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی و شناسایی و چکسام ایسیو MT20 با میکروی ۹S12DG128
بهینه شدن هشدار عدم اتصال ۱۲ ولت روی VMWare

جهت دانلود از بخش دانلود اقدام کنید.

انتشار ویرایش ۹۹۰۶۱۲ نرم افزار پروگرامر

اضافه شدن شناسایی ایسیوهای بوش و … (ایران و چینی)
اضافه شدن خواندن و دانلود و شناسایی ایسیو J35
اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی و شناسایی و چکسام ایسیو MT20U2 با میکروی۹S12KG256
بهبود عملکرد BSM GPT روی همه سیستم ها
( طول سیم GPT بین ۲۰ تا ۴۰ سانتی متر باشد )
دانلود و تبدیل ایسیو زیمنس GSL
تغییر دامپهای آرشیو از BIM به BIN
اصلاح برخی موارد

جهت دانلود از بخش دانلود اقدام کنید.