مطالب توسط admin

انتشار ویرایش ۹۹۱۰۱۴ نرم افزار پروگرامر

اضافه شدن دانلود ایسیو EZU ایرانخودرو ( ۴ مدل)اضافه شدن خواندن و برداشتن قفل میکروهای ایسیو ME7 چینی در یک مرحله روی میزاضافه شدن ایسیو EMS3134 خواندن و برنامه ریزی کالیبراسیون از طریق OBDاضافه شدن دانلود های جدید ایسیو ماو ایرانخودرواصلاح چکسام والئو و …. برای استفاده کامل از این نسخه باید فریمور اینترفیس را […]

انتشار ویرایش ۹۹۰۷۰۷ نرم افزار پروگرامر

اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی و شناسایی و چکسام ایسیو MT20U2 با میکروی ۹S12KG256 مدل دوم چینیاضافه شدن خواندن و برنامه ریزی و شناسایی و چکسام ایسیو MT20 با میکروی ۹S12DG128بهینه شدن هشدار عدم اتصال ۱۲ ولت روی VMWare جهت دانلود از بخش دانلود اقدام کنید.

انتشار ویرایش ۹۹۰۶۱۲ نرم افزار پروگرامر

اضافه شدن شناسایی ایسیوهای بوش و … (ایران و چینی)اضافه شدن خواندن و دانلود و شناسایی ایسیو J35اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی و شناسایی و چکسام ایسیو MT20U2 با میکروی۹S12KG256بهبود عملکرد BSM GPT روی همه سیستم ها( طول سیم GPT بین ۲۰ تا ۴۰ سانتی متر باشد )دانلود و تبدیل ایسیو زیمنس GSLتغییر دامپهای […]

انتشار ویرایش ۹۹۰۲۰۶ نرم افزار پروگرامر

MSEG 7PROG Version 990206 از بخش دانلود این ویرایش را دانلود کنید اضافه شدن قابلیت های جستجو و ساخت جدول در بخش ریمپ اضافه شدن جیتک و دامپ BCM کروز ۴سوکت تک نود اضافه شدن دامپ ها و ریمپ ایسیو های چینی Delphi, Bosch اضافه شدن فرمول SC66 و امپر ۹۳C86-Deck اضافه شدن نقشه کلی […]

انتشار ویرایش ۹۸۰۵۱۰ نرم افزار پروگرامر

نرم افزار ۷Prog به نسخه ۹۸۰۵۱۰ ارتقا یافت. جهت دریافت از بخش دانلود سایت اقدام کنید -اضافه شدن آپشن خواندن و برنامه ریزی ایپرام BSI پژو۲۰۶ با OBD و دانلود همه ورژن ها(آپشن ۷۹) -اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی ایسیو MT80 چینی با OBDII (جک و …) به (آپشن ۸۲) -اضافه شدن آپشن خواندن […]

انتشار ویرایش ۹۸۰۵۱۰ نرم افزار پروگرامر

نرم افزار ۷Prog به نسخه ۹۸۰۵۱۰ ارتقا یافت. جهت دریافت از بخش دانلود سایت اقدام کنید -اضافه شدن آپشن خواندن و برنامه ریزی ایپرام BSI پژو۲۰۶ با OBD و دانلود همه ورژن ها(آپشن ۷۹) -اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی ایسیو MT80 چینی با OBDII (جک و …) به (آپشن ۸۲) -اضافه شدن آپشن خواندن […]