انتشار ویرایش ۱۴۰۲۱۲۱ پروگرامر

ویرایش ۱۴۰۲۱۲۱ نرم افزار پروگرامر

برای استفاده کامل از این نسخه باید
فریمور یک : ۹۹۱۰۴۸
فریمور دو : ۹۹۰۴۲۴
باشد.
** توجه : هنگام ارتقای فریمور، همه خروجی های دستگاه آزاد باشد.

-اضافه شدن میکروهای RH850 بهمراه بازکردن قفل با رابط MP07 و با آپشن ۷۷ جهت برنامه ریزی NBCM و …
-اضافه شدن میکروهای STM8 با پروتکل SWIM با آپشن ۷۷ جهت برنامه ریزی BCM LZNF و…

 • اضافه شدن دانلود های جدید EZU و قابلیت دانلود برای تبدیل ایسیو
  -اضافه شدن LBCM و BCM ساینا و اذین
  -اضافه شدن جیتک امپرهای جدید با میکروی R5F10xxx
  -اضافه شدن فرمول های جدید به تاکو
  -اضافه شدن کاتگ ایسیو EZAM SB16 با میکروی ST10F275
  -رفع برخی مشکلات

 • MSEG 7PROG Version 1402121
 • -اضافه شدن میکروهای RH850 بهمراه بازکردن قفل با رابط MP07 و با آپشن ۷۷ جهت برنامه ریزی NBCM و …
 • -اضافه شدن میکروهای STM8 با پروتکل SWIM با آپشن ۷۷ جهت برنامه ریزی BCM LZNF و…
 • – اضافه شدن دانلود های جدید EZU و قابلیت دانلود برای تبدیل ایسیو
 • -اضافه شدن LBCM و BCM ساینا و اذین
 • -اضافه شدن جیتک امپرهای جدید با میکروی R5F10xxx
 • -اضافه شدن فرمول های جدید به تاکو
 • -اضافه شدن کاتگ ایسیو EZAM SB16 با میکروی ST10F275
 • -رفع برخی مشکلات
 • MSEG 7PROG Version 1402040
 • -اضافه شدن دانلود و جیتگ ایسیو بوش ME7.9.7 چینی بدون فلش و با فلش ۲۹F800
 • – اضافه شدن و بازبینی فایل های بوش چینی ME7.xx
 • -اضافه شدن خواندن و نوشتن ایپرام جهت اصلاح کیلومتر و نمایش کدکلید – ایسیو های بوش ۷۴۹- ۷۴۴- ۷۴۵ از OBD
 • -اضافه شدن خواندن و نوشتن فلش ایسیو بوش ۷۴۴ و ۷۴۵ بدون شناسایی (غیرکارخانه ای) به P1+P2+A79
 • -نمایش کدسوییچ بوش سایپا از OBD
 • -اضافه شدن فایل های جدید ایسیو های ایزیو – زیمنس و …
 • MSEG 7PROG Version 1402030
 • -اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی ME17 چینی و S2 در بخش GPT
 • -اضافه شدن خواندن و نوشتن ایپرام و نمایش کدکلید ایسیو های بوش ۷۴۹- ۷۴۴- ۷۴۵ – ۱۷۹۷۱  از OBD
 • -اضافه شدن خواندن و نوشتن فلش ایسیو بوش ۷۴۴ و ۷۴۵ بدون شناسایی (غیرکارخانه ای) به P1+P2+A79
 • -نمایش کدسوییچ بوش سایپا از OBD
 • -اضافه شدن فایل های جدید ایسیو های ایزیو – زیمنس و …
 • MSEG 7PROG Version 1401042
 • اضافه شدن خواندن ایسیو AECS و فیکس چکسام (تست)
 • اضافه شدن قابلیت اسکریپت نویسی
 • اضافه شدن حذف کدهای خطا بوش زیمنس ایزیو و …
 • اضافه شدن خواندن و دانلود و جیتک ایسیو ME17_S2
 • اضافه شدن خواندن و دانلود و جیتک ایسیو KESENS
 • اضافه شدن خواندن و دانلود ایسیو MT05 موتور سیکلت با OBD
 • اضافه شدن دانلود و شناسایی ایزیو سایپا
 • اضافه شدن دانلود و خواندن اوبیدی و جیتک ME17 چینی قاب پلاستیکی
 • اضافه شدن فرمول و اسکریپت های جدید به Dump Info از جمله BCM و ایسیو شاهین
 • ارائه نسخه نهایی برنامه آپدیتر جدید و اضافه شدن نمایش ورژن درایور و لایبری USB در اطلاعات دستگاه
 • اصلاح خطاهای گزارش شده از نسخه های قبلی
 • MSEG 7PROG Version 991017
 • اضافه شدن دانلود ایسیو AECS ایرانخودرو
 • اضافه شدن چکسام ایسیو EZU
 • بهینه شدن KTAG
 • MSEG 7PROG Version 991014
 • اضافه شدن دانلود ایسیو EZU ایرانخودرو ( ۴ مدل)
 • اضافه شدن خواندن و برداشتن قفل میکروهای ایسیو ME7 چینی در یک مرحله روی میز
 • اضافه شدن ایسیو EMS3134 خواندن و برنامه ریزی کالیبراسیون از طریق
 • اضافه شدن دانلود های جدید ایسیو ماو ایرانخودرو
 • MSEG 7PROG Version 990707
 • اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی و چکسام ایسیو MT20U2 مدل دوم
 • اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی و چکسام ایسیو MT20 با میکرو ۹S12DG128
 • بهینه شدن هشدار عدم اتصال ۱۲ ولت
 • MSEG 7PROG Version 990612
 • اضافه شدن شناسایی ایسیوهای بوش و … (ایران و چینی)
 • اضافه شدن خواندن و دانلود ایسیو J35
 • اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی و شناسایی و چکسام ایسیو MT20U2 چین
 • بهبود عملکرد BSM GPT
 • بهبود عملکرد دانلود زیمنس GSL
 • اصلاح برخی موارد Bim_to_Bin
 • MSEG 7PROG Version 990402
 • اضافه شدن قابلیت خواندن و برنامه ریزی ایسیوهای بوش با میکروی تریکور بدون باز کردن قاب ایسیو بروش BSM GPT از جمله ME17.9.71
 • اضافه شدن قابلیت ورود مپ از خروجی وینولز به بخش ریمپ
 • MSEG 7PROG Version 990206
 • اضافه شدن قابلیت های جستجو و ساخت جدول در بخش ریمپ
 • اضافه شدن جیتک و دامپ BCM کروز ۴سوکت تک نود
 • اضافه شدن دامپ ها و ریمپ ایسیو های چینی Delphi, Bosch
 • اضافه شدن فرمول SC66 و امپر ۹۳C86-Deck
 • اضافه شدن نقشه کلی جیتگ میکروی های SPC56xxxx
 • اضافه شدن جیتک ایسیو Delphi MT22.3 با میکروی SPC56x
 • اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی ایسیو مگان S3000 با OBD
 • اضافه شدن برنامه ریزی ایسیو زیمنس بدون فلش (۹مدل) CCX48
 • اضافه شدن ریمپ ایسیو های CCX48 NoFlash
 • اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی ایسیو MT22, MT20U2 با OBD
 • اضافه شدن جیتگ ایسیو MT22U, MT20U2
 • اضافه شدن فلش AM29F010B با ادابتر PLCC32
 • اضافه شدن چکسام ایسیوهای چینی در برنامه ریزی OBD
 • اضافه شدن چکسام ایسیوهای کیا هیوندا در برنامه ریزی OBD
 • اضافه شدن چکسام ایسیو L90 و مگان در برنامه ریزی OBD
 • اضافه شدن جیتگ ایسیو مگنتی مارلی ۹GC X22 با میکروهای SPC56x
 • اضافه شدن خواندن فلش و ایپرام ایسیو ME17.9.71 با OBD
 • اضافه شدن امکان کپی و ذخیره پسورد از دامپ ME17.9.71
 • اصلاح تاکو و اضافه شدن قابلیت جستجو
 • اصلاحات بخش ریمپ و افزایش مپ های ایرانخودرو و سایپا
 • اصلاح خواندن ایسیو MT22.1 با OBD
 • اصلاح خواندن و برنامه ریزی ایسیو های NoFlash زیمنس
 • برطرف شدن ایرادات گزارش شده و …
 • English
 • ۱۴۰۲۱۲۱
 • Added RH850 + UnSecure Lock Programing (R7F701xxx) Auto
 • Added STM8 Swim Programing
 • Added EZAM SB16 KTAG
 • Added New Files EZU
 • Add New Files of LBCM Saina/Azin/IK
 • Added New Scripts
 • ———————–
 • ۱۴۰۲۰۴۰
 • Added China ME7.9.7 With 29F800 by OBD
 • Added China ME7.9.7 Without Flash by OBD
 • Fixed Some Bugs
 • ———————–
 • ۱۴۰۲۰۳۳
 • Added Read/Write EEP/FFlash ME7.4.5 by OBD
 • Added Read/Write EEP/FFlash ME7.4.4 by OBD
 • Added Read/Write EEP/FFlash M7.4.4 Pars by OBD
 • Added Read/Write EEP ME7.4.9 by OBD
 • Added Read KeyCode M7411/M797 Saipa by OBD
 • Added Read EEP+KeyCode ME17.9.71 by OBD
 • Added Read EEP+KeyCode MAW by OBD
 • ———————–
 • ۱۴۰۱۰۹۰
 • Added Bosch Access-Code Show from EEP
 • Added China ME17_S2 GPT-Bench
 • ———————–
 • ۱۴۰۱۰۴۲
 • Added RD/CS AECS OBD
 • Added EasyU2.5 Saipa Downloading
 • Fixed Some Bugs(AutoCS + Firm_991040)
 • ———————–
 • ۱۴۰۱۰۳۱
 • Added RD/WR Kesens OBD+Jtag
 • Added RD/WR ME17_S2 OBD+Jtag
 • Added RD/WR ME17 Pelastiki OBD+Jtag
 • Added RD/WR Motor MT05.x OBD
 • Added WR Old EasyU(Saipa) OBD
 • Added Script ability
 • Added DTC Remover for ECUs(Siemens,EasyU,Bosch,…)
 • Added New Formuls for Shahin(ECU+iBCM)
 • Added Auto Updater
 • ———————–
 • ۹۹۱۰۱۷
 • Added AECS Ecu
 • Added EZU Checksum
 • Fixed KTAG
 • ———————–
 • ۹۹۰۷۰۷
 • Added Dwn EZU
 • Added New MAW files
 • Added Auto Unlock+Read China ME7
 • Added EMS3134 Sandro/L90-Bifuel
 • ———————–
 • ۹۹۰۷۰۷
 • Added RD/WR/CS China MT20U2 Type2
 • Added RD/WR/CS China MT20(9S12DT128)
 • ———————–
 • ۹۹۰۶۱۲
 • Added OBD ECU Auto-Detection
 • Added RD/WR/CS MT20U2
 • Added RD/WR Valeo J35
 • Improve BSM GPT module
 • Fixed Some bugs
 • ———————–
 • ۹۹۰۴۰۲
 • Added RD/WR Bosch ECU TC17xx on bench (BSM GPT for TC17xx)
 • Added import winols expored maps
 • ———————–
 • ۹۹۰۲۰۶
 • Added New Maps, Search & Create Maps in Remap-tool
 • Added Dump CBM LC 4Socket
 • Added SPC56x Jtag Delphi MT22.3 & M.Marelli 9GC & All SPC56xxx
 • Added New Formul SC66,Deck,Ipaco, etc
 • Added New dump of China Cars(Bosch, Delphi)
 • Added Renault S3000 OBD R/W Calibr area
 • Added CCX48 OBD Calibr, Dump, remap
 • Added Delphi MT20U2,MT22U OBD & JTag R/W/CS
 • Added AM29F010B PLCC32 Adapter R/W
 • Added CheckSum for China Cars(Bosch,Delphi)
 • Added CheckSum for Kia Cars(Delphi)
 • Added ME17.9.71 Read Flash & EEP byOBD, Extract & Copy Pass from dump
 • Fixed Some bugs reported
 • ———————–
 • ۹۸۰۶۱۰
 • Added Ecu MAW New and Remaped Files
 • Added FAM EcoMux Jtag
 • Added 9S12XDx Series
 • Added 9S21G/GA/GN Series
 • Fixed some bugs on BDM
 • ———————–
 • ۹۸۰۵۱۵
 • Added ME17 Pars to Remap and Dump
 • Added China Bosch ME7.x Files to DumpFolder
 • Remove Token from some Funcs
 • ———————–
 • ۹۸۰۵۱۲
 • Added Checksum Winols ME17 file for OBDII
 • Added MT38(CAN/KLine) Full R/W via Pinout
 • Added Bosch ME7.x Hours in DI
 • Added Haima ME17 Password
 • Fixed 9S12HZxxx R/W
 • ———————–
 • ۹۸۰۵۱۰
 • Added Saipa LZNF Throttle Fix
 • Added ME17 Bifuel Calc and Dumps
 • Fixed DumpInfo(Tacho)
 • Fixed 9S12 Speed
 • Fixed some bugs
 • ———————–
 • ۹۸۰۵۰۰
 • Added P206 BSI OBD Read EEP/Write EEP/Download Flash
 • Added China Delphi MT80 ECU Read/Write OBD
 • Added L90 Petrol EMS3132/Sirius32 Read/Write OBD(Under Develop)
 • Added Renault Capture Repair KM by BDM (With 9-Token)
 • Added New Dumps in SSAT,Siemens
 • Added EOBD-Flasher Soft
 • Fixed some bugs on 9S12 BDM
 • ———————–
 • ۹۸۰۴۲۰
 • Final Fix for Tricore ME17
 • Added Auto CheckSum after remap
 • Added rotation in remap 3D Show
 • ———————–
 • ۹۸۰۴۱۰
 • Added All MT38 BSL mode
 • ———————–
 • ۹۸۰۴۰۴
 • Added Kia/Hyundai Delphi (MT86/MT38 KLine-CAN)
 • Added Kia/Hyundai SIM2K (341/140/141/240/241/242/245)
 • Added China Delphi (MT22.1/MT22.5)
 • Added China Bosch (ME7/ME7.8/ME7.8.8/ME17/ME17.8