انتشار ویرایش ۹۹۰۲۰۶ نرم افزار پروگرامر

MSEG 7PROG Version 990206

از بخش دانلود این ویرایش را دانلود کنید

اضافه شدن قابلیت های جستجو و ساخت جدول در بخش ریمپ
اضافه شدن جیتک و دامپ BCM کروز ۴سوکت تک نود
اضافه شدن دامپ ها و ریمپ ایسیو های چینی Delphi, Bosch
اضافه شدن فرمول SC66 و امپر ۹۳C86-Deck
اضافه شدن نقشه کلی جیتگ میکروی های SPC56xxxx
اضافه شدن جیتک ایسیو Delphi MT22.3 با میکروی SPC56x
اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی ایسیو مگان S3000 با OBD
اضافه شدن برنامه ریزی ایسیو زیمنس بدون فلش (۹مدل) CCX48
اضافه شدن ریمپ ایسیو های CCX48 NoFlash
اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی ایسیو MT22, MT20U2 با OBD
اضافه شدن جیتگ ایسیو MT22U, MT20U2
اضافه شدن فلش AM29F010B با ادابتر PLCC32
اضافه شدن چکسام ایسیوهای چینی در برنامه ریزی OBD
اضافه شدن چکسام ایسیوهای کیا هیوندا در برنامه ریزی OBD
اضافه شدن چکسام ایسیو L90 و مگان در برنامه ریزی OBD
اضافه شدن جیتگ ایسیو مگنتی مارلی ۹GC X22 با میکروهای SPC56x
اضافه شدن خواندن فلش و ایپرام ایسیو ME17.9.71 با OBD
اضافه شدن امکان کپی و ذخیره پسورد از دامپ ME17.9.71
اصلاح تاکو و اضافه شدن قابلیت جستجو
اصلاحات بخش ریمپ و افزایش مپ های ایرانخودرو و سایپا
اصلاح خواندن ایسیو MT22.1 با OBD
اصلاح خواندن و برنامه ریزی ایسیو های NoFlash زیمنس
برطرف شدن ایرادات گزارش شده و …