انتشار ویرایش 980420 نرم افزار پروگرامر

۷PROG+ 980420
نسخه جدید (980420) نرم افزار پروگرامر
برای دریافت این ورژن از بخش دانلود سایت اقدام کنید.

برای استفاده کامل از این نسخه حتما باید فریمور دستگاه را به ورژن 980420 و یا بالاتر ارتقا دهید.

————————————————————————

980420
– اضافه شدن چرخش در نمایش سه بعدی ریمپ
– اضافه شدن فیکس خودکار چکسام بعد از ریمپ
– اصلاح نهایی تریکور برای ایسیو های ME17
————————————————————————
980410
– اضافه شدن خواندن و نوشتن کامل ایسیوهای MT38 CAN – KLine از روی سوکت ایسیو
– اصلاح بخش تریکور برای ایسیو های ME17

————————————————————————
980404
– باز نویسی کامل بخش تاکو و اضافه شدن موارد جدید و رفع برخی مشکلات گزارش شده
– ادغام بخش های کدخوان – اطلاعات فایل در بخش تاکو
– نمایش مسافت پیموده شده در همه موارد تاکو
– اضافه شدن تعدادی فایل جدید به دامپ ها
– بازنویسی بخش ریمپ فایل برای سهولت بیشتر کاربران
– اضافه شدن الگوهای جدید ریمپ و اصلاح برخی موارد
– اضافه شدن نمایش سه بعدی در بخش ریمپ
– اضافه شدن آپشن دانلودینگ و خواندن ایسیو های هیوندا و کیا با OBD
– اضافه شدن آپشن دانلودینگ و خواندن ایسیو های چینی با OBD

80=(Kia/Hyundai Delphi MT38/MT86)
81=(Kia/Hyundai SIM2K-341/140/141/240/241/242/245)
82=(China Delphi MT22.1/MT22.5/MT22U//MT22)
83=(China Bosch ME7/ME7.8/ME7.8.8/ ME17 / ME17.8.8)