انتشار نسخه 980404 نرم افزار پروگرامر 7PROG

7PROG+ 980404
نسخه جدید (980404) نرم افزار پروگرامر
برای دریافت این ورژن از بخش دانلود سایت اقدام کنید.

برای استفاده کامل از این نسخه حتما باید فریمور دستگاه را به ورژن 980404 و یا بالاتر ارتقا دهید.

– باز نویسی کامل بخش تاکو و اضافه شدن موارد جدید و رفع برخی مشکلات گزارش شده
– ادغام بخش های کدخوان – اطلاعات فایل در بخش تاکو
– نمایش مسافت پیموده شده در همه موارد تاکو
– اضافه شدن تعدادی فایل جدید به دامپ ها
– بازنویسی بخش ریمپ فایل برای سهولت بیشتر کاربران
اضافه شدن الگوهای جدید ریمپ و اصلاح برخی موارد
اضافه شدن نمایش سه بعدی در بخش ریمپ
– اضافه شدن آپشن دانلودینگ و خواندن ایسیو های هیوندا و کیا با OBD
– اضافه شدن آپشن دانلودینگ و خواندن ایسیو های چینی با OBD

80=(Kia/Hyundai Delphi MT38/MT86)
81=(Kia/Hyundai SIM2K-341/140/141/240/241/242/245)
82=(China Delphi MT22.1/MT22.5/MT22U//MT22)
83=(China Bosch ME7/ME7.8/ME7.8.8/ ME17 / ME17.8.8)

آپشنها همانند مدل های موجود دربازار قابلیت محاسبه چکسام خواهند داشت و بدون دامپ ارائه میشوند.
آپشنها کاملا تست شده هستند و نیز در فواصل کوتاه موارد جدید اضافه میشوند.