انتشار ویرایش 970300 پروگرامر

اضافه شدن محاسبه مسافت کلیه آمپرهای کیا / هیوندای / تویوتا با میکروهای MB91F06x
اضافه شدن محاسبه مسافت MG GS 2017 آمپر و BCM
اضافه شدن خواندن و نوشتن ایپرام میکروهای R5F10D به بخش عمومی
اضافه شدن خام کردن SBCM سازه پویش بروش جیتک بدون
اصلاح برخی موارد جزیی.

برای دریافت از منوی بالای سایت از بخش دانلود اقدام نمایید