انتشار ویرایش 970210 پروگرامر

ویرایش 970210 پروگرامر
اضافه شدن جیتک بوش EDC نیسان دیزل
اضافه شدن ایپاکو بدون MK5
اضافه شدن 9 مدل دانلود و تبدیل بوش 7.4.9
اضافه شدن محاسبه BYD به تاکو
اضافه شدن برلیانس V5 با میکروی 9S12HZ به تاکو

برای دریافت از بخش دانلود نرم افزار اقدام کنید