انتشار ویرایش 950808 پروگرامر

-اصلاح کارکرد تاکو

-اصلاح شناسایی خودکار

-اضافه شدن دامپ های بیکد زیمنس

-اعمال سرعت در بخش BDM برای کریستالهای 16 – 8 – 4 مگاهرتز

توجه : برای میکروهای سری 9S12 و CGD و CBM
قبل از خواندن و برنامه ریزی باید سرعت نرم افزار را تنظیم کنید

کریستالهای 8 مگاهرتز و بالاتر سرعت3 —-> 3xSpeed
کریستالهای 8 مگاهرتز و پایین تر سرعت 2 —-> 2xSpeed
کریستالهای 4 مگاهرتز و پایین تر سرعت 1 —-> 1xSpeed