انتشار ویرایش 950315 نرم افزار 7Prog

نسخه 950315 نرم افزار 7Prog منتشر شد.

در این نسخه کلیه ایراداتی که تا تاریخ انتشار گزارش شده بود مرتفع گردید

 • اضافه شدن خواندن / برنامه ریزی میکروهای 9S12XHZxxx به بخش EEProm ISP
 • اضافه شدن خواندن / دانلود / برنامه ریزی ناحیه ایپرام ایسیو های CGE فاقد حافظه خارجی به بخش OBDII ( 4 مدل ) برای اولین بار در ایران
 • اضافه شدن خواندن / برنامه ریزی ایپرام میکروهای HC908 با بیش از 50 مورد پسورد متداول در گزینه 0L72A شامل ICU های چینی
 • اضافه شدن شناسایی / دانلود / تبدیل / برنامه ریزی بیش از 30 ایسیو جدید زیمنس و SSAT
 • اضافه شدن بیش از 40 مورد محاسبه فرمول در بخش تاکو بعلاوه قابلیت جایگذاری در بافر جهت نوشتن خودکار اعداد در بافر
 • اضافه شدن تشخیص فرکانس کاری میکروهای 9S12 جهت بهبود در عملکرد دستگاه
 • اضافه شدن مد برنامه ریزی ناحیه کالیبراسیون جهت برنامه ریزی اختصاصی فایل های اصلاحی و تیون شده
 • تخصیص پسوند bim به فایل های پروگرامر
 • اصلاح عملیات برنامه ریزی SSAT
 • اضافه شدن بخش تست رابط اینترفیس
 • اصلاحات در رابط کاربری …