انتشار ویرایش 941130 نرم افزار عیب یاب 7DIAG

ویرایش 941130 نرم افزار تخصصی عیب یاب خودرو 7Diag در دسترس قرار گرفت.

ضمنا فایل نصبی نرم افزار های گاز سوز نیز به ویرایش 1.5 ارتقا بافته است.

جهت دریافت نرم افزار میتوانید از بخش دانلود اقدام نمایید.