آپدیت نرم افزار های عیب یاب

نرم افزار عیب یاب 7Diag به نسخه 931015 ارتقا یافت .

فریمور سخت افزار هم به 931015 ارتقا یافت .

آیکو دیاگ مالتی پلکس نیز به نسخه 8.80 ارتقا یافت .

جهت دریافت آپدیت نرم افزارها از بخش دانلود نرم افزار اقدام نمایید.