MSEG 7Prog 990400 Test

  • Version 990400
  • Download 25
  • File Size 160MB
  • File Count 1
  • Create Date 2020/08/19
  • Last Updated ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

MSEG 7Prog 990400 Test

MSEG 7PROG Beta Version 990400 (Test)
این نسخه در حال تست می باشد.
اضافه شدن قابلیت خواندن ایسیوهای بوش با میکروی TC17xx به روش GPT بدون باز کردن قاب ایسیو
اضافه شدن قابلیت کار با جداول استخراج شده از وینولز در ریمپ
(این نسخه در حال تست است)