انتشار ویرایش ۹۹۰۲۰۶ نرم افزار پروگرامر

MSEG 7PROG Version 990206 از بخش دانلود این ویرایش را دان…

انتشار ویرایش ۹۸۰۵۱۰ نرم افزار پروگرامر

نرم افزار ۷Prog به نسخه ۹۸۰۵۱۰ ارتقا یافت. جهت دریافت از بخش د…

انتشار ویرایش ۹۸۰۵۱۰ نرم افزار پروگرامر

نرم افزار ۷Prog به نسخه ۹۸۰۵۱۰ ارتقا یافت. جهت دریافت از بخش د…

انتشار ویرایش 980420 نرم افزار پروگرامر

۷PROG+ 980420 نسخه جدید (980420) نرم افزار پروگرامر برای د…

انتشار نسخه 980404 نرم افزار پروگرامر 7PROG

7PROG+ 980404 نسخه جدید (980404) نرم افزار پروگرامر برای دریافت این ورژن از بخش دانل…

انتشار ویرایش 970402 نرم افزار پروگرامر

- اضافه شدن برنامه ریزی و خام کردن EKS-BCM با میکروی SPC560 …

انتشار ویرایش 970300 پروگرامر

اضافه شدن محاسبه مسافت کلیه آمپرهای کیا / هیوندای / تویوتا با میک…

انتشار ویرایش 970210 پروگرامر

ویرایش 970210 پروگرامر اضافه شدن جیتک بوش EDC نیسان دیزل اضاف…